Svalová soustava

23. listopadu 2008 v 15:44 | adam káčerek |  LIDSKÉ TĚLO
 • spolu s kostrou tvoří pohybovou soustavu
 • zajišťuje pohyb jednotlivých částí těla (hlavy, krku, …)
 • kosterní svalstvo zajišťuje pohyb celého těla (lokomoce)
 • hladké svalstvo zajišťuje pohybovou aktivitu vnitřních orgánů těla
 • kosterní svalstvo tvoří 40 % hmotnosti těla, hladké svalstvo 3 % hmotnosti
 • u člověka přiližně 643 svalů
 • u člověka 3 typy svalů:
  1. Kosterní (příčně pruhovaný)
   • ovládány vůlí
   • spolu s kostmi a šlachami odpovídá za všechny formy volního pohybu (chůze, …)
   • zapojuje se též do automatických reakcí (reflexy)
  2. Hladký sval
   • způsobuje pohyby vnitřních orgánů
   • jeho pohyb nezávisí na činnosti naší vůle, tozn. není pod vědomou kontrolou mozku, ale je odpovědný např. za trávicí procesy, kde např. podmiňuje kontrakce střev (peristaltiku), které posouvají potravu, nebo pohyby močového měchýře
   • základní stavební jednotkou je jednojaderná vřetenovitá buňka
  3. Srdeční sval
   • tvoří strukturu srdce
   • stavba obdobná jako u kosterního svalu, ale svalová vlákna jsou krátká, tlustá a tvoří hustou síť spojenou můstky (komisury)
   • kontrakce srdce jsou výsledkem impulsů vysílaných z tkání uvnitř srdce, následkem těchto impulsů je krev přečerpávána do krevních cév

Stavba kosterního svalu

 • základní stavební jednotkou kosterního svalu jsou svalová vlákna (myofibrily)
  • průměr 20-150 mikrometrů, délka 0,5-20 cm
  • jsou mnohojaderná, vznikla z více svalových buněk rozpuštěním přepážek
 • snopečky - 10-1000 svalových vláken spojených řídkým vazivem (vazivo obsahuje cévy a nervy)
 • snopce - spojení snopečků
 • sval (musculus) - soubor všech snopců navzájem spojených vazivem
  • svalová povázka (fascie) - tenký vazivový obal na povrchu svalu
  • svalové bříško (svalová hlava) - nejširší část svalu
  • na obou koncích přechází sval ve šlachy (zajišťují pevné připojení svalu ke kostem)
 • mezi myofibrilami je glykogen (uhlohydrát, "zásoba svalového paliva") a mitochondrie (v nich se živiny spalují za přítomnosti kyslíku, vzniká tak energie, která se uskladňuje v podobě ATP)
 • ke každému svalovému vláknu vede nervové vlákno, které v případě potřeby uvádí sval do pohybu
 • vůlí ovládaný pohyb je vyvolán vzruchy vysílanými z mozkové kůry k opačné straně těla, míchou dolů a prostřednictvím motorických nervů ke kosterním svalům
 • v cytoplazmě svalového vlákna jsou podélně uloženy myofibrily
 • jsou tvořeny myozinem (silný filament - dvojlomná (anisotropní) bílkovina) a aktinem (slabý filament - jednolomná (isotropní) bílkovina) => pod mikroskopem vytvářejí pruhovaný vzhled
 • sarkomery - válcovité úseky myofibrily, které umožňují smršťování svalu

Chemické složení svalu

 • anorganické látky - 70-75 % vody, ionty Ca2+, K+, Na+
 • organické látky - bílkoviny - aktin a myozin (stah svalu), myoglobin (je to svalová bílkovina, která obsahuje složku "hem" pro vázání kyslíku), glukóza, glykogen (zdroj ATP), ATP, kreatinfosfát (význam pro energetický metabolismus)

Názvosloví svalů

 1. Podle funkce:
  • ohybače - flexory
  • natahovače - extenzory
  • přitahovače - adduktory
  • odtahovače - abduktory
  • svěrače - sfinktery
  • rozvěrače - dilatátory
 2. Podle směru svalových snopců:
  • svaly přímé
  • svaly šikmé
  • svaly příčné
 3. Podle krajiny, kde leží:
  • např. sval spánkový, prsní, čelní
 4. Podle počtu hlav:
  • dvojhlavý
  • trojhlavý
  • čtyřhlavý

  Podle tvaru
  • sval dlouhý, sval krátký, sval plochý, sval okružní (kruhový), deltový, kosočtverečný, pilovitý, trapézový, vřetenovitý

  Podle vzájemné činnosti
  • svaly se navzájem doplňují => jeden pohyb je způsoben více svaly
  • synergisté - svaly, které spolupracují (podílejí se na jednom určitém pohybu)
  • antagonisté - svaly, které způsobují opačný pohyb, tj. pracují proti sobě (dvojhlavý, trojhlavý)

  Svalová činnost

  • sval plní svou funkci tím, že vyvíjí tažnou sílu => jeden konec musí být pevný (fixovaný) =>na druhém konci se pak projeví tah
  • často svaly pracují v páru: kontrakce jednoho svalu působí proti kontrakci druhého svalu - kontrakce druhého svalu může vracet pohybovanou část těla do původní polohy
  • např. dvojhlavý sval pažní (biceps) ohýbá při stahu kloub a přitahuje kost loketní ke kosti pažní (přitom se druhý sval pasivně natahuje)
  • proto se biceps označuje jako ohybač (flexor)
  • relaxace (uvolnění) bicepsu dovoluje, aby se předloktí vrátilo do původní polohy (gravitační silou)
  • jestliže držíme paži v horizontální poloze, musí se předloktí do původní polohy vrátit silou
  • tento pohyb způsobuje jeho antagonista = trojhlavý sval pažní (triceps) - natahovač (extenzor)

  Šlachy

  • spojují aktivní část svalu s částí těla (většinou kostí), kterou má uvést do pohybu
  • jsou tvořeny pojivovou tkání, která svazuje snopce svalových vláken dohromady
  • spojují se a pokračují mimo sval jako velmi pevné a nepružné provazce
  • mají velmi málo nervových zakončení
  • na jednom konci se formují ze svalového bříška, na druhém konci jsou pevně spojeny s cílovou kostí
  • většinou se nacházejí tam, kde je větší množství kloubů a kde se pohybují na relativně malém prostoru
  • šlachy na kotníku a na zápěstí jsou uzavřeny v pochvách, takže se mohou pohybovat hladce a bez tření nebo nebezpečí odírání (abraze)
  • šlachová pochva - obal s dvojitou stěnou => izolace, ochrana, mazání šlachy
  • prostor mezi dvěma vrstvami šlachové pochvy je vyplněn tekutinou, po níž tyto vrstvy lehce kloužou


 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama